Brueggemann, B., and S. Danforth. “Announcements”. Disability Studies Quarterly, vol. 31, no. 2, Apr. 2011, doi:10.18061/dsq.v31i2.1597.