Editor, T. (2000) “Resources”, Disability Studies Quarterly, 20(4). doi: 10.18061/dsq.v20i4.271.