Lauro, S. J., & Riordan, L. W. (2014). Into the White: Larry Eigner’s Meta-Physical Poetics. Disability Studies Quarterly, 34(1). https://doi.org/10.18061/dsq.v34i1.3354